datalist:8数据库“tempdb”的事务日志已满,原因为“ACTIVE_TRANSACTION”。 在 System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) 在 System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) 在 System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) 在 System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() 在 System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader() 在 B2b.Shop.ShopBase.GetDataList(Int32 iValue, Int32 iSize, List`1& loValues) 位置 f:\mywork\b2b168\b2bweb\B2bBase\ShopBase.cs:行号 4519datalist:2数据库“tempdb”的事务日志已满,原因为“ACTIVE_TRANSACTION”。 在 System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) 在 System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) 在 System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) 在 System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() 在 System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader() 在 B2b.Shop.ShopBase.GetDataList(Int32 iValue, Int32 iSize, List`1& loValues) 位置 f:\mywork\b2b168\b2bweb\B2bBase\ShopBase.cs:行号 4519datalist:2数据库“tempdb”的事务日志已满,原因为“ACTIVE_TRANSACTION”。 在 System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) 在 System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) 在 System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) 在 System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() 在 System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader() 在 B2b.Shop.ShopBase.GetDataList(Int32 iValue, Int32 iSize, List`1& loValues) 位置 f:\mywork\b2b168\b2bweb\B2bBase\ShopBase.cs:行号 4519 济源学校住宿楼房屋安全评估中心 第三方幼儿园房屋安全检测_湖南中检工程检测有限公司
济源学校住宿楼房屋安全评估中心 第三方幼儿园房屋安全检测
 • 济源学校住宿楼房屋安全评估中心 第三方幼儿园房屋安全检测
 • 济源学校住宿楼房屋安全评估中心 第三方幼儿园房屋安全检测
 • 济源学校住宿楼房屋安全评估中心 第三方幼儿园房屋安全检测

产品描述

检测项目房屋检测 行业类别检测鉴定 所在地湖南 服务范围房屋检测,工程检测,厂房检测 检测类型安全质量检测 是否出差 鉴定报告1份 承接业务全国 行业类型检测鉴定
房屋抗震鉴定是人类抵御自然灾害的其中一种措施,尤其是学校和幼儿园,更需要对房屋的检测与鉴定。幼儿园房屋安全性检测是幼儿园安全工作的重要一环,提高房屋结构的安全性,房屋安全鉴定起着举足轻重的作用。
幼儿园安全鉴定。结合使用寿命等因素,鉴定各幼儿园校舍结构的安全隐患。2、幼儿园抗震鉴定。根据地震部门公布的所在地区的地震基本烈度,鉴定幼儿园校舍的设计和质量是否符合《民用建筑可靠性鉴定标准》、《建筑抗震鉴定标准》和有关抗震设计规范标准。3、幼儿园抗淹没抗洪水冲击鉴定。根据水务部门公布的所在地区的防洪情况,鉴定各幼儿园校舍的设计和质量是否符合《防洪标准》和《民用建筑可靠性鉴定标准》规范标准。4、幼儿园抗风能力验算。根据气象部门公布的所在地区的台风情况,鉴定各幼儿园校舍的质量是否满足建筑物抗风压能力的要求和《民用建筑可靠性鉴定标准》规范标准。
济源学校住宿楼房屋安全评估中心
排查内容1、校舍场址安全对校舍场址安全的排查应充分利用现有的各类灾害危险性评估结果,具体查明校舍遭受洪涝、地质灾害、台风以及病险库、淤地坝、尾矿坝、堰塞湖、蓄水池、储灰库等的威胁情况。2、校舍建筑安全
(1)抗震安全。根据地震部门公布的所在地区的地震基本烈度,排查幼儿园房屋的设计和质量是否达到规定的抗震设防标准。(2)结构安全。结合使用寿命等因素,排查幼儿园房屋结构的安全隐患。排查屋面女儿墙、楼梯、栏杆、窗台等安全防护设施高度、间距、牢固情况。(3)消防安全。排查学校的火灾隐患,重点排查幼儿园房屋耐火等级、安全疏散和消防设施等是否符合消防法规、消防技术标准和《全国中小学校舍安全工程消防技术要求》。(4)防雷安全。排查幼儿园房屋的防雷设施是否达到规定的配置标准和安装要求。(5)排查重点。地震重点监视防御区、七度及以上地震高烈度区以及洪涝灾害、山体滑坡、泥石流、台风等灾害易发多发地区的各级各类城乡幼儿园校舍;六度及以下非重点监视防御区局部和整体出现险情的C级、D级幼儿园危房。
济源学校住宿楼房屋安全评估中心
房屋检测报告
 那么,开办学校需要提供哪些房屋检测报告呢?一是房屋安全检测报告,二是房屋抗震报告。
 学校房屋安全检测的流程如下:
 1、学校建筑、结构概况调查和图纸测绘;
 2、学校建筑、结构平面测绘;
 3、学校使用情况调查;
 4、学校结构状况现场检测;
 5、学校主体结构材料强度测试;
 6、学校变形测量;
 7、分析学校房屋的安全性承载力情况;
 8、出具学校房屋安全检测报告。
 学校房屋抗震的流程如下:
 1、收集学校房屋的建筑资料,必要时补充进行工程地质勘察。
 2、检查和记录学校房屋基础、承重结构和围护结构的损坏部位、范围和程度。
 3、调查分析学校房屋结构的特点、结构布置、构造等抗震措施,复核抗震承载力。
 4、学校房屋结构材料力学性能的检测项目,应根据结构承载力验算的需要确定。
 5、验算抗震承载力,进行综合抗震能力分析。
 6、撰写房屋抗震报告、房屋安全性评估报告,提供检测结论及处理建议;如需修缮,则提出相关处理建议。
济源学校住宿楼房屋安全评估中心
据了解,这套国标图集适用于6度至8度地区需进行抗震加固的砌体结构、框架结构的中小学校舍工程,选取了安全可靠、技术、便于施工的常规抗震加固措施,具有很强的针对性和实用性。抗震与加固示例则根据新颁布实施的《建筑抗震标准》,对中小学校舍多层砌体房屋、钢筋混凝土房屋等常见结构形式提出了明确的要求,并详细列出了抗震加固的常用方法和技术要点。其中,大量校舍抗震与加固实例,可作为加固人员的范本参考使用。
 一、服务建筑范围:
 1、性质:既有建筑、在建工程、烂尾楼等;
 2、功能:民用建筑、工业建筑;古建筑等;
 3、结构:框架结构、框架剪力墙结构、砖混结构、砖木结构、混合结构、排架结构、钢结构、筒体结构、石砌体结构、大跨度空间结构;
 4、楼层:低层建筑、多层建筑、中高层建筑、高层建筑、层建筑。
学校房屋安全鉴定排查鉴定范围:排查范围为各县区城市和农村、公办和民办、教育系统和非教育系统的学校幼儿园的所有校舍;鉴定范围为经排查后确认存在一般安全隐患和重大安全隐患的所有学校幼儿园校舍。
http://www.hnzjian.com

产品推荐